Peter Cave’nın Bir Filozof Gibi Düşün kitabında bize ışık olan filozoflara dair bir geçit töreni

Hayatımıza anlam katan şeyler nelerdir? Gerçeklik, bize nasıl yaşamamız gerektiğini söyler mi? Gerçek aslında nedir ve görünenle arasındaki farkı nasıl anlayabiliriz?

Peter Cave, insanlık tarihinin en büyük filozoflarının yaşam biçimlerini, düşünme tarzlarını ve ilgilendikleri konuları kısaca ele alırken felsefi yaklaşımların günlük hayatlarımızı nasıl değiştirebileceğini keyifli bir şekilde bizlere sunuyor.

İyimserlerden kötümserlere, inançlılardan ateistlere, ifade özgürlüğünden kürtaja, hayvanlara yapılan muameleden liderlerde olması gereken ahlaki özelliklere kadar güncel pek çok konuya dair bilgiler içeren kitapta Cave, filozofların dünyayla başa çıkma yöntemlerini ve bu yöntemlerin kendi zamanlarında nasıl türediğini, bugün bu fikirlerden nasıl yararlanabileceğimizi gösteriyor.

Sayfa: 348

Bize yol gösteren düşünürler

Kitapta yer alan Sokrates, Platon, Aristo, Lao Tzu, İb-i Sina, Spinoza, Schopenhauer, Karl Marx, Kierkegaard, Nietzsche, Wittgenstein, Iris Murdoch, Hannah Arendt, Jean Paul Sartre, Samuel Beckett ve Simone de Beauvoir gibi büyük düşünürler hayatınıza ışık tutacak.

İşte kitapta yer alan bazı filozoflar ve öğretilerine dair kısa bilgiler…

tarihinin düşünürleri her zaman birbirini doğrulamamış aksine kimi zaman birbirlerinin teorilerini geçersiz kılmışlardır. Zaten büyük filozoflar günümüz dünyasında ürettikleri düşüncelerden ziyade insanlığa düşünmeyi, soru sormayı, mantık yürütmeyi öğretmeleri noktasında değer taşımaktadırlar.

Sorgulanmamış bir hayat

Sorgulanmamış bir hayatın yaşamaya değmeyeceğini düşünen Sokrates, Yunan felsefesinin kurucularındandır. Ortaya koyduğu düşünceler felsefe tarihinin Sokrates öncesi ve sonrası olarak ayrılmasına neden olmuştur.

Ölüme mahkûm edilen büyük filozof arkasında yazılmış bir eser bırakmamış ama öğrencisi Platon tarafından düşünceleri diyaloglar halinde kayıt altına alınmıştır.

Platon’la birlikte Batı felsefesinin öncüsü sayılan diğer filozof Aristo’dur. Mantık, doğa, estetik, etik ve politika üzerine düşüncelerini çok sayıda yazı ve ile ortaya koymuştur. Hepsi değilse de birçoğu dilimize çevrilmiş durumda.

Modern üniversitelerin temelini atan filozof

Modern üniversitenin temeli sayılan Akademi’nin kurucusu Platon, İslam dünyasında Eflatun ismiyle tanınmaktadır. Batı felsefesinin ve bilimin temellerini hocası Sokrates’le birlikte atan Yunan filozofu sayesinde bugün Sokrates’in düşüncelerini öğrenebilmekteyiz.

Tartışmaların odağında olan bir yazar

Ünlü Fransız yazar ve filozof Jean Paul Sartre, 1905 yılında Paris’te doğdu. Üniversite yıllarında Simone de Beauvoir’la başlayan birlikteliği yaşamı boyunca sürdü. 1938’de, sonradan geliştireceği birçok felsefi konuya yer veren Bulantı adlı romanını yayınladı. Yazar, söyledikleriyle hep tartışma konusu oldu.

Kitap sayfası için iletişim:

[email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx