Şu kasvetli günlerde bu renklere çok ihtiyacımız var!

Şu kasvetli günlerde bu renklere çok ihtiyacımız var!

Posted by

Şu kasvetli günlerde Mustafa Salim Aktuğ’un çok renkli tuvallerinden saçılan dinginliğe ve huzura çok ihtiyacımız var…
Resimlerinde rengi ön planda tutan ve soyut bir anlatım dilini tercih eden Mustafa Salim Aktuğ, ‘Renkler ve Derinlikler’ başlıklı yeni sergisiyle Ankara Atlas Sanat Galerisi’ne konuk oluyor. Aktuğ, etrafımızdaki nesneler, olay ve oluşumlarla ilgili etkileşimlerini sorgulayan, geniş bir kurgulama alanı olarak resimlerini gerçekleştiriyor. Düşey, yatay ve diyagonal fırça tuşlarıyla yarattığı ritme, üst üste yığılmaya ve istiflemeye dayalı renk senfonileri olarak yapıtları algılanabilir.

Aktuğ, dört yıl önce ‘Rengin Kalbine Yolculuklar’ adıyla gerçekleştirdiği retrospektif sergisinde, renkle olan yolculuğunun aşamalarını geçmişten günümüze dönük olarak sergiledi. Kaynaklarını izlenimci ve dışavurumcu sanatçıların yapıtlarından etkiyle ilk dönem resimlerini oluşturmayı tercih eden sanatçı, gittikçe renk alanı ressamlarının çalışmalarındaki rengin, atmosferik yayılma anlayışından hareketle tuval yüzeyinde yeni arayışlara yöneldi. Büyük yüzeylerde geniş renk alanları içinde, boşlukların ve düşey fırça darbelerinin yarattığı yerçekimi etkisiyle sistematik renk ve ritim arayışlarına devam etti.

Atlas Sanat Galerisi’nde “Meditasyon” sergisinde öznel bir duygu yoğunluğunun ruhsal etkilerini, çok renklilik içinde çözümledi. İnsanın varoluş nedenini duyumsatan bu dizi resimlerinde sanatçı, renklerin mistik anlamından içsel huzura ve derin aydınlanmalara olan yolculukları yorumladı. İki yıl önce, aynı galerideki “Böyle Bir Şey” sergisinde, spektrumda yer alan her bir rengin tonlarının, farklı ritim ve renk enerjileri üzerine yoğunlaştı. Monokrom seri niteliğinde, tek rengin değerleriyle resim yüzeyinde ince bir duyarlılık ve sonsuzluk etkisini mümkün kılan Aktuğ, iç dünyasında yer alan varlıklarla ilgili kavramları soyut aktarımlarla görselleştirdi. Rengin, saf bir biçim olarak sunulduğu bu çalışmalar, yaşadığımız çağın girift ve karmaşıklığına karşı bir duruşu sergilerken duygu dünyalarımızın yansımalarını, renk yoğunlaşmalarıyla görünür kıldı.

“Renkler ve Derinlikler” sergisi bu halkanın devamı niteliğindedir. Renkte sonsuz bir evren arayışına yol alış gibidir. Renklerin birbirleriyle olan etkileşimlerini, tek rengin egemenliğinden, çok renkliliğe uzanan geniş bir spektrumda bir araya getiren sanatçı, renk parçacıklarıyla evrende duruşumuzu, ilişkilerimizi, anlam arayışlarımızı sorgulamakta. Aktuğ, çağımızın sorunlarına, toplumsal dramatik olaylar karşısındaki duruşunu, tepkisini ve mesajlarını rengin devinimi, yaşam enerjisi ve çeşitliliği içinde verirken derinlikli, çok katmanlı, karmaşık yapılardan sadeliğe, yalınlığa uzanmaktadır. Bu dizisinde, çok ince ve duyarlıca hesaplanmış dikey fırça vuruşları üzerine temellenen özgün üslup arayışlarının vardığı nokta, hem sezgisel hem de deneysel bir birikim sonucu olarak yansıtılmakta. Görünen dış dünyayı yansıtmak gibi bir amacı olmayan sanatçı, toplumsal olayların, insanda bıraktığı etkiler ve yaşam mücadelesinin karşılığı olarak rengin güçlü devinimine, hissettirdiği anlamlara yönelmekte.

Bu diziyle, karşıtlıkların dengesi, doğanın ve yaşamın gerçeği, gece-gündüz, güz-bahar, kış-yaz, uyumak-uyanmak, tüm gerçeğimiz, rengin gizeminde çeşitleniyor, derinleştiriliyor, yeni etkileşimlere kucak açıyor.

“Renkler ve Derinlikler” sergisi, Aktuğ’un renk spektrumuna yaptığı yolculuğun izlerini, derinliklerini ve hepimizin ihtiyacı olan zihnimizin ve ruhumuzun dinlendirici etkilerine “iç huzurun” deneyimlerine uzanmamıza olanak sağlıyor.
Mustafa Salim Aktuğ’un ‘Renkler ve Derinlikler’ başlıklı sergisi 22 Nisan’a kadar Ankara Atlas Sanat Galerisi’nde. Tel: 0312 468 59 04, www.atlassanat.com

Mustafa Salim Aktuğ hakkında

Mustafa Salim Aktuğ, 1961 yılında Trabzon-Akçaabat’ta doğdu. 1982’de Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Resim Bölümü’nü bitirdi. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. Aktuğ, 1987’den beri bu bölümde görev yapmaktadır. Yurtiçi ve dışında çok sayıda sergiye katılmış, alanında on bir adet ödüle layık görülmüştür. Genelde seri halde ürettiği yapıtlarıyla sergilerini gerçekleştirmektedir. “Renkler ve Derinlikler”, ismini taşıyan, 16 Mart-22 Nisan 2016 tarihleri arasında Ankara’da Atlas Sanat Galerisi’nde izlenime sunulan bu sergi, sanatçının on yedinci kişisel sergisidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.