EİB’de vergi affı semineri

Vergi affı borç yapılandırma kanun teklifi TBMM Genel Kurulundan geçerek mecliste kabul edildi. Bugüne kadarki en geniş kapsamlı vergi borcu yapılandırma kanunun detayları Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) ‘7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Bilgilendirme Semineri’nde konuşuldu. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Af yasaları düzenli ödeyenleri cezalandırmakta, ödemeyenleri de ödüllendirmektedir” dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, kamuoyunda “af yasası” olarak bilinen 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu’nun TBMM’nin kuruluşundan bu yana çıkan 42’inci af yasası olduğuna değinerek “Hepinizin bildiği gibi sık çıkan af yasaları düzenli ödeyenleri cezalandırmakta, ödemeyenleri de ödüllendirmektedir. Öncelikle beyan esasının benimsendiği vergi sitemimizde mükellefler, beyan ve ödeme yükümlülüklerini mevzuatın belirlediği şekilde kendiliklerinden yerine getirmektedir. Yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyen mükelleflere yönelik tedbirler, vergiye gönüllü uyum düzeyini yükselten aparatlardır. Af yasalarının, beyan ve ödeme yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmeyen mükelleflere sağladığı avantajlar sebebiyle, vergiye gönüllü uyum konusunda oluşan kaygılara katılmamak mümkün değil. Yine bu tür düzenlemeler vergi adaleti noktasında da sorgulanır hale gelmiştir” diye konuştu.

“Deprem vergisinin anayasaya uygunluğu tartışılıyor”

Eskinazi, şöyle devam etti: “Matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler ise geçmiş dönemlerle beyan yükümlülüklerini iradi ve kusurlu olarak tam ve zamanında yerine getirmeyen mükellefler bakımından tabiri caizse yaptıklarının yanına kar kalmasını sağlarken, idare ve mükellefler arasında yorum ve uygulama farklılıklarından doğabilecek ihtilafların ve sorunların önlenmesi açısından yararlar sağlamaktadır. Af kanununun kapsamı geniş, hemen hemen bütün kurumların alacaklarını etkiliyor. Çok geniş bir kesime hitap ediyor. Deprem vergisi olarak adlandırılan 7440 sayılı kanun ile getirilen ek vergide 100 milyar civarında bir tahsilatın beklendiği Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından açıklanmıştı. Bu deprem vergisi geçmiş dönemkilerden farklı, anayasaya uygunluğu tartışılıyor.” Bu tür yapılandırma yasalarının kamu maliyesi ve buna bağlı olarak makro ekonomi açısından yararından da bahseden Başkan Eskinazi, “Özellikle 2023 yılının ilk iki ayından merkezi yönetim bütçesinin 202,8 milyar TL açık verdiği dikkate alındığında, 7440 sayılı kanunun sağlayacağı tahsilatlar bütçe açıklarının finansmanının makro ekonomiye olumsuz etkilerinin azaltılması için önemli hale gelmektedir” diyerek sözlerini noktaladı.

“Tahsilat performansı önceki benzer düzenlemelerden düşük olacaktır”

Türk Eximbank Eski Genel Müdürü ve Ekonomi eski Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, “Kanunun işletmeler bakımından finansmana erişimin sınırlı olduğu bir döneme ve deprem felaketine sonrasına denk gelmiş olması, tahsilat performansı bakımından talihsizlik oldu. Tahsilat performansı önceki benzer düzenlemelerden düşük olacaktır. İşletme kayıtlarının düzeltilmesini umuyorum son kez yapılır, kayıtlı ekonomiye geçiş çabalarını olumsuz etkiliyor” dedi.

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Ömer Alanlı ve Ege İhracatçı Birlikleri Mali Danışmanı ve Yeminli Danışmanı Mustafa Bulut da 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu’nun kapsam ve yapılandırması ile ilgili sunum yaptı. – İZMİR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir