Alışveriş merkezlerinde yeni hayvanat bahçesi kurulması yasaklandı

Posted by

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Hayvanat Bahçelerinin ve Doğal Ömür Parklarının Kuruluşu ile Çalışma Tarz ve Asılları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni yönetmeliğin yayımlanmasıyla mevzuya ait bir evvelki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Yayımlanan yönetmeliğe, yabani göğüslü hayvanların geniş alanlarda özgür dolanımına imkan sağlayan safari park usulünde doğal ömür parklarının kuruluş ve çalışma kurallarına ait konular da eklendi.

Bu kapsamda, evvelki yönetmelikte hayvan sayısına nazaran ruhsatlandırma yapılmaktayken yeni düzenlemede hayvan çeşitleri dikkate alınarak gruplandırmaya gidilerek ruhsat verilmesi karara bağlandı. Böylelikle, sürüngenler için teraryum, sucul canlılar için akvaryum ruhsatı verilebilmesi sağlandı.

Yönetmelikle, ruhsatlandırma kümelerine nazaran istihdam edilmesi zarurî işçiyle ilgili de düzenleme yapıldı. Bu çerçevede ruhsat cinsine nazaran, veteriner doktor, su eserleri uzmanı ve biyolog istihdam edilmesi zarurî hale geldi.

Gelecek periyotta hayvanat bahçeleri ve doğal hayat parkları, gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmayan, insan ve hayvan sıhhatini olumsuz tarafta etkileyebilecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhi kurumlardan kuş uçuşu en az bir kilometre uzaklıkta, fen, sıhhat ve afet koşulları bakımından imarla ilgili mevzuata uygun alanlarda kurulacak. Bu karar, yeni kurulacak hayvanat bahçeleri için geçerli olacak.

Yönetmelikte, hayvanat bahçelerinde ve doğal hayat parklarındaki hayvan tipleri için gerekli minimum alanların Bakanlık tarafından belirlenmesi kararına de yer verildi.

Ayrıca bugünden itibaren alışveriş merkezlerinde yeni hayvanat bahçesi kurulması yasaklandı.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten evvel ruhsatlandırılan hayvanat bahçelerine, yeni düzenlemeye nazaran ruhsat almaları için 11 Haziran 2023’e kadar mühlet tanındı.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.