9 Üniversite en az lise mezunu toplamda 789 işçi alımı yapıyor! İş ilanları listesi (2022)

Posted by

9 Üniversite en az lise mezunu adaylar ortasından toplamda 789 işçi alımı yapacağını açıkladı. Üniversitelerin farklı ünitelerinde vazife yapacak adaylara ait merak edilen takım ve kontenjan ayrıntıları açıkladı. Üniversiteler müracaatları an prestiji ile toplamaya başladı ve son müracaat tarihine kadar müracaat sürecini tamamlayacak olan adaylardan birtakım ilanlarda KPSS koşulu aranmazken kimi ilanlarda en az 50 KPSS puan kaidesi aranıyor. İşte işçi alımı yapacak üniversitelerin listesi ve merak edilen ayrıntılar….

Personel Alımı Yapacak Üniversitelerin Listesi

9 Üniversite toplamda 789 kontratlı işçi alımı yapacak. İşte ilanların listesi;

  • Kocaeli Üniversitesi 110 işçi alım ilanı

  • Ege Üniversitesi 93 personel alım ilanı

  • Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 271 personel alım ilanı

  • Gaziantep Üniversitesi 42 personel alım ilanı

  • İstanbul Teknik Üniversitesi 85 personel alım ilanı

  • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 61 personel alım ilanı

  • Afyon Kocatepe Üniversitesi 47 personel alım ilanı

  • Ankara Üniversitesi 46 personel alım ilanı

  • İstanbul Medeniyet Üniversitesi 34 personel alım ilanı

Nasıl Müracaat Yapılacak?

9 Üniversite tarafından yayınlanan ilanlara adaylar müracaat formu ve gerekli evraklarla birlikte üniversitelerin İşçi Daire Başkanlıklarına şahsen yahut üniversitesini resmi internet sitesi üzerinden online olarak müracaatlarını son müracaat tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Başvuru Kaideleri Neler?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak. 

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak. 

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut vazifeye başlamasına mani hali bulunmamak. 

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü hususu kararları gizli kalmak kaydıyla, vazifesini devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.